vrijdag 2 november 2012

Khan Academie gebruiken voor zorgleerlingen (deel 1)

De Khan Academie leent zich naast plusleerlingen ook uitstekend voor zorgleerlingen. Sinds ik als leerkracht aan de slag ben gegaan (2005) heb ik elk schooljaar weer het dilemma van de behandelplannen. Ik besteedde altijd uren aan het zoeken van de juiste oefenstof, stond uren bij het kopieerapparaat om ‘oefenboekjes’ te kopiëren en was uren aan het nakijken en registreren van de gemaakt oefenstof. Leerlingen (of ouders) vergaten de ‘huiswerkboekjes’ mee naar school te geven wat weer veel extra werk (en frustratie) opleverde. Ik denk dat het bovenstaande geschetste beeld veel leerkrachten bekend voorkomt. Het mooie is: De Khan Academie biedt een oplossing!


Voldoende oefenstof

De Khan Academie voorziet de leerkracht van voldoende oefenstof voor de leerlingen. Deze oefenstof hoeft niet meer gekopieerd te worden en kan in een paar ‘klikken’ klaargezet worden voor de leerling (zie blog doelen stellen). Dit is natuurlijk een enorme efficiency slag voor de leerkracht. Deze hoeft geen mappen meer door te bladeren en hoeft geen tijd door te brengen om alles te kopiëren (denk ook aan het papier dat bespaard wordt).


Oefenstof overal beschikbaar

Een ander groot voordeel van een webbased programma als de Khan Academy is dat leerlingen overal waar een internetverbinding aanwezig is aan hun oefenstof kunnen werken. Dit betekent dat de oefenstof zowel op school als thuis gemaakt kan worden. Vooral de uitwisseling tussen school en thuis gaat een stuk soepeler. Je ziet zelfs dat leerlingen als ze een uitleg hebben gehad over een rekenonderwerp, ze thuis uit enthousiasme verder gaan met het inoefenen van de materie. Ook wordt de ouderbetrokkkenheid hier verder door gestimuleerd.

Volgende week zal ik verder uitleggen hoe de Khan Academie ingezet kan worden voor zorgleerlingen. Ik ga dan verder op de volgende punten in:

  • Leerlingvolgsysteem
  • Directie Feedback
  • Uitdagende leeromgeving

Tot volgende week!

Jan

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen