vrijdag 9 november 2012

Blog 4: Khan Academie gebruiken voor zorgleerlingen (2)

Vorige week heb ik een begin gemaakt met voordelen en mogelijkheden te beschrijven over hoe de Khan Academie ingezet kan worden voor zorgleerlingen.

Nu heb ik afgelopen week verschillende gesprekken gehad met mensen over de Khan Academie. Naast de mensen die het een goed initiatief vonden waren er ook mensen die kritiek hebben op de Khan Academie omdat de Khan Academie soms op de verkeerde plaats binnen het leerproces van leerlingen wordt ingezet. Deze kritiek is terecht, leerkrachten moeten goed nadenken om welke reden ze de Khan Academie willen gebruiken. Mijn visie op de Khan Academie is, dat de Khan Academie vooral gebruikt kan worden voor het inoefenen van aangeleerde stof of als extra uitdaging voor de (plus)leerlingen. Leerlingen krijgen instructie over een rekenprobleem en gaan oefenen met opgaven in de Khan Academie. Mochten ze even zijn vergeten hoe ze het rekenprobleem moesten aanpakken kunnen ze gebruik maken van video’s (ik moet zeggen dat de kwaliteit van sommige video’s nog te wensen overlaat maar daar ligt een mooie taak voor de leerkrachten lijkt me). Het bekijken van een video kan naar mijn mening niet als een instructie worden gezien en dat is ook niet de bedoeling ervan. Het kan een leerling wel weer net even op weg helpen zodat deze de opdrachten kan voltooien. Dit betekent wel een ontlasting van de leerkracht en dat is naar mijn mening het grootste winstpunt van de Khan Academie.

Hieronder nog een concreet voorbeelden waarom de Khan Academie zich goed leent om te gebruiken bij zorgleerlingen.

Leerlingvolgsysteem

De resultaten van de leerlingen zijn gelijk te bekijken waardoor er gelijk ingegrepen kan worden mocht een leerling vastlopen. Elke ochtend bekijk ik het groepsoverzicht en kijk of er leerlingen zijn die zijn vastgelopen, dit kan heel snel door het “Worstelt” vakje aan te vinken (zie hieronder)

Je krijgt gelijk een overzicht van welke leerlingen nog problemen hebben. De leerlingen neem je even apart en geef je verlengde instructie over het rekenprobleem. Ik hoef geen leerkracht uit te leggen hoeveel tijd dit een leerkracht kan schelen..

Fijn weekend en tot volgende week!

Jan

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen